Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Žiadosť o pomoc (predseda@robimetopredeti.sk)

0

Pomoc pri organizovaní podujatí pre deti a rodiny

Pomoc s podujatiami pre deti a rodiny. Spolupodieľanie sa na programe podujatia, príprava a realizácia.

Naše združenie pripravuje rôzne podujatia pre deti a rodiny. Sú to rôzne športové, environmentálne, zábavné a edukačné podujatia. Tento rok budeme pripavovať dve ekoakcie, dve športové podujatia a prednášku a výstavu na ZŠ. Každé podujatie má rôzny sprievodný program (tvorivé dielničky, škola prvej pomoci, súťaže, hlavolamy, ...). Koho hľadáme? Človeka, ktorý si má pozitívny vzťah k deťom a chce byť v diani pri organizovaní podujatí pre deti a rodiny. Daj nám o sebe vedieť prostredníctvom e-mailu predseda@robimetopredeti.sk.

Zoznam miest výkonu dobrovoľníckej činnosti:
  • Trenčín (okres)

Doplňujúce informácie

Realizácia od 4.4.2020 do 19.9.2020

Minimálny počet dobrovoľníkov

Maximálny počet dobrovoľníkov

Počet akceptovaných 0

Počet záujemcov 0

Časové nároky

Platnosť žiadosti o pomoc od 1.2.2020 do 19.9.2020

Prihlásení dobrovoľníci

Vzdelanie, prax a jazykové znalosti

Požadované vzdelanie

Iné kvalifikačné nároky Ochota pracovať s deťmi a pripravovať pre ne program.

Zoznam jazykových znalostí:

Overenie

Meno overovateľa Ján Baláž

Dátum platnosti overenia 6.3.2020

Text overenia S OZ Robíme to pre deti externe spolupracujem už dlhší čas. Robia veľmi potrebnú a užitočnú činnosť, keďže organízujú športové a iné outdoorové aktivity pre deti a celé rodiny.