Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Žiadosť o pomoc (CPF)

0

Hľadáme špecialistu na Salesforce

Hľadáme špecialistu na Salesforce, ktorý by nám pomohol s vytvorením konceptu databázy podporovateľov pre neziskovky a s jeho implementáciou.

Naša organizácia sa mimo iného venuje rozvoju darcovstva na SLovensku. Snažíme sa pomáhať neziskovkám získavať si zdroje na svoju činnosť. Jednou z veľkých potrieb organizácií je prístup k profesionálnej databáze (alebo CRM) ktoré by im umožnila uchovávať dáta o darcoch a pracovať s nimi. Ako ideálna sa ukázala platforma Slaesforce. Preto hľadáme špecialistu alebo špecialistov, ktorí by nám pomohli vytvoriť koncept špecializovaného CRM/databázy pre neziskovky na Slovensku a hlavne ktorí by pomohli jednotlivým organizáciám s jeho implementáciou.

Zoznam miest výkonu dobrovoľníckej činnosti:
  • Bratislava (kraj)

Doplňujúce informácie

Realizácia od 22.8.2014 do 31.12.2015

Minimálny počet dobrovoľníkov 1

Maximálny počet dobrovoľníkov 5

Počet akceptovaných 0

Počet záujemcov 2

Časové nároky podľa dohody

Platnosť žiadosti o pomoc od 22.8.2014 do 31.12.2015

Prihlásení dobrovoľníci

Vzdelanie, prax a jazykové znalosti

Požadované vzdelanie

Iné kvalifikačné nároky Skúsenosti s prácou so Salesforce podmienkou.

Zoznam jazykových znalostí:

Overenie

Meno overovateľa Mgr. Lucia Gregorová

Dátum platnosti overenia 13.10.2014

Text overenia Overujem žiadosť o pomoc dobrovoľníkov.