Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Domov sociálnych služieb prof. Karola ...

0

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya

Popis:

Skrátený názov: DSSpKM

Dátum vzniku: 7.2.2012

IČO: 00604879

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0903 421 219

Email: kruzslikova@dsspkm.sk

Web: www.dsspkm.sk