Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Domov sociálnych služieb pre deti a ...

0

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka

Popis:

Skrátený názov: DSS Sibírka

Dátum vzniku: 1.1.1987

IČO: 00604968

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 02/44461207

Email: terapie@sibirka.sk

Web: www.sibirka.sk