Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Nadácia Leukémie

0

Nadácia Leukémie

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 11.12.2002

IČO: 30845271

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0286873583

Email: demeckova@pe.unb.sk

Web: www.nadacialeukemie.sk