Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Brehov

0

Obec Brehov

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.1.1991

IČO: 00331376

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0566795239

Email: obecbrehov@trenet.sk

Web: www.brehov.sk