Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Slovenský zväz telesne postihnutých

0

Slovenský zväz telesne postihnutých

Popis:

Skrátený názov: SZTP

Dátum vzniku: 22.4.1990

IČO: 12664979

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0263814478

Email: bariery@sztp.sk

Web: www.sztp.sk