Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Slovenské hemofilické združenie

0

Slovenské hemofilické združenie

Popis:

Skrátený názov: SHZ

Dátum vzniku: 4.5.1990

IČO: 22665226

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0905 241 353

Email: shz@shz.sk

Web: www.shz.sk