Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Únia nevidiacich a slabozrakých ...

0

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Popis:

Skrátený názov: ÚNSS

Dátum vzniku: 7.4.1990

IČO: 00683876

Ulica: Sekulská 1

Mesto: Bratislava

PSČ: 84250

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 02/ 69203420

Email: unss@unss.sk

Web: http://unss.sk

Výzvy(1)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím aj ich priatelia či príbuzní. Založená bola v roku 1990 s cieľom obhajovať práva a záujmy nevidiacich a slabozrakých a poskytovať služby a poradenstvo tým, ktorí to najviac potrebujú. Ročne pomôže priemerne 2 800 nevidiacim a slabozrakým na Slovensku – bezplatne.

0%