Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Spotrebiteľské Centrum

0

Spotrebiteľské Centrum

Popis: Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo. Spory riešime mimosúdne, ak sa nie je možné dohodnúť zastupujeme občanov v súdnych sporoch o ochranu ich práv a ekonomických záujmov. http://s-c.sk

Skrátený názov: Spotrebiteľské Centrum

Dátum vzniku: 4.6.2012

IČO: 42249708

Ulica: Andyho Warhola 33

Mesto: Medzilaborce

PSČ: 06801

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421696850850

Email: podatelna@s-c.sk

Web: https://spotrebitelskecentrum.sk

Výzvy(1)

Dary(3)