Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Asociácia organizácií sluchovo ...

0

Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v Slovenskej republike

Popis:

Skrátený názov: AOSP v SR

Dátum vzniku: 27.11.2006

IČO: 37927621

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0907643786

Email: aosposr@gmail.com

Web: