Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Nadácia Dedo - Solidarita s deťmi z ...

0

Nadácia Dedo - Solidarita s deťmi z detských domovov

Popis: Poslaním nadácie je budovanie centier na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách.

Skrátený názov: Nadácia DeDo

Dátum vzniku: 24.7.1997

IČO: 30688388

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0911991153

Email: trembulakova@nadaciadedo.sk

Web: www.nadaciadedo.sk