Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Vlčany

0

Obec Vlčany

Popis:

Skrátený názov: OÚ Vlčany

Dátum vzniku: 13.2.2013

IČO: 00306312

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0918460859

Email: starosta@obecvlcany.sk

Web: www.obecvlcany.sk