Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Nadácia ADELI

0

Nadácia ADELI

Popis: Poslaním Nadácie ADELI je zlepšenie života postihnutých, podpora k ich väčšej samostatnosti a čo najlepšie možné začlenenie do bežného života. Prostredníctvom našej činnosti sa snažíme urobiť ich život čo najviac plnohodnotným a zmysluplným.

Skrátený názov: Nadácia ADELI

Dátum vzniku: 28.10.2014

IČO: 42400970

Ulica: Hlboká 45

Mesto: Piešťany

PSČ: 92101

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 033/ 321 7230

Email: info@nadaciaadeli.sk

Web: www.nadaciaadeli.sk

Výzvy(1)

Nadácia Adeli

Poslaním Nadácie ADELI je zlepšenie života postihnutých, podpora k ich väčšej samostatnosti a čo najlepšie možné začlenenie do bežného života. Prostredníctvom našej činnosti sa snažíme urobiť ich život čo najviac plnohodnotným a zmysluplným.

0%