Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Holumnica

0

Obec Holumnica

Popis:

Skrátený názov: OcÚ Holumnica

Dátum vzniku: 6.9.1990

IČO: 00326186

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0911 794 004

Email: obec.holumnica@neton.sk

Web: