Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Centrum včasnej intervencie ...

0

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Popis:

Skrátený názov: CVI Bratislava

Dátum vzniku: 12.12.2014

IČO: 45744688

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421905854181

Email: ticha@cvibratislava.sk

Web: www.cvibratislava.sk