Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil ACET SR

0

ACET SR

Popis: ACET SR je Občianske združenie, ktoré má na Slovensku viac ako 20-ročnú históriu. Zaoberá sa primárnou prevenciou v oblasti sexuálne prenosných ochorení, závislosti, domáceho násilia, šikany, kiberšikany a výchovy k manželstvu a k rodičovstvu. Prednáškami ročne oslovujeme viac ako 11000 študentov základných a stredných škôl. Naším cieľom je vzdelávanie, podpora mladých ľudí a pedagógov. Veríme v generáciu mladých ľudí a vidíme v nich obrovský potenciál.

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 14.6.1996

IČO: 31 749 887

Ulica: Obrancov mieru 1158/3

Mesto: Púchov

PSČ: 020 01

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421 944 232 532

Email: peter.slany@acetsr.sk

Web: www.acetsr.sk