Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Nadácia SPP

0

Nadácia SPP

Popis:

Skrátený názov: Nadácia SPP

Dátum vzniku: 19.11.2002

IČO: 31818625

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0908766833

Email: projekty@nadaciaspp.sk

Web: www.nadaciaspp.sk