Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Stará Bystrica

0

Obec Stará Bystrica

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.1.1991

IČO: 00314307

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 041/43 95 122

Email: starabystrica@starabystrica.sk

Web: