Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Gočovo

0

Obec Gočovo

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.1.1973

IČO: 00328260

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0907950329

Email: obec@gocovo.sk

Web: www.gocovo.sk