Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil SOCIÁLNY PREŠOV

0

SOCIÁLNY PREŠOV

Popis: SOCIÁLNY PREŠOV o. z. je "živá" otvorená platforma, ktorej cieľom je pomoc jednotlivcom, rodinám, komunitám, MVO, samosprávam a i. a snaží sa spájať samosprávu, mimovládne organizácie, dobrovoľníkov a podnikateľov na území Prešovského samosprávneho kraja. Vytvára priestor pre spoluprácu všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnej pomoci v regióne Prešov. Ponúka inšpiráciu a realizuje komunitné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

Skrátený názov: socPO

Dátum vzniku: 20.6.2014

IČO: 42383609

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0905 207686

Email: inge@socialnypresov.sk

Web: www.socialnypresov.sk

Dary(1)

04.11.2020 30,0 € Zázraky existujú