Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Anna Urbanovská Kalužná

0

Niečo o mne:

Meno: Anna Urbanovská Kalužná

Vek: 60

Mesto:

Štát:

Email: akaluzna1@gmail.com

Výzvy(1)

Znížený príjem kvôli pandémii

Žiadam o príspevok za ošetrenie u zubára, lieky, kúpeľnú starostlivosť, cestu k odbornému lekárovi-špecialistovi, chod domácnosti

0%

Dary(2)

03.06.2021 30,0 € Pomoc počas pandémie
19.02.2021 30,0 € Pomoc v koronakríze