Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Starý Tekov

0

Obec Starý Tekov

Popis:

Skrátený názov: Obec Starý Tekov

Dátum vzniku: 1.1.1991

IČO: 00307483

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0905625716

Email: starosta@starytekov.sk

Web: www.starytekov.sk