Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Jelenec

0

Obec Jelenec

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.7.1973

IČO: 00308072

Ulica: Hlavná 126

Mesto: Jelenec

PSČ: 951 73

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0377764950

Email: obec.jelenec@jelenec.sk

Web: https://www.jelenec.sk/

Výzvy(1)

Finančná pomoc pozostalým

Pre svoju obec daroval to najcennejšie ... pomôžme sa mu zavďačiť a uľahčiť budúcnosť pozostalým.

0%

Dary(1)

14.07.2021 10,0 € Finančná pomoc pozostalým