Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Iliašovce

0

Obec Iliašovce

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.7.1973

IČO: 00329185

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0911650195

Email: starostka@iliasovce.sk

Web: www.iliasovce.sk

Dary(2)