Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Potravinová banka Slovenska

0

Potravinová banka Slovenska

Popis: Potravinová banka Slovenska je mimovládna nezisková organizácia, ktorá na Slovensku pôsobí už od roku 2005. V rámci svojich aktivít zhromažďujeme zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladujeme ich a prideľujeme ich charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Každý rok takto pomôžeme na Slovensku viac ako 130 000 ľuďom v núdzi. Našou prácou zároveň prispievame k znižovaniu plytvania potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni.

Skrátený názov: PBS

Dátum vzniku: 2.8.2005

IČO: 30797896

Ulica: Kpt. Nálepku 19

Mesto: Lipany

PSČ: 08271

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0907534441

Email: foodbank@foodbank.sk

Web: www.foodbank.sk