Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Oravská Jasenica

0

Obec Oravská Jasenica

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 6.7.1981

IČO: 00314714

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0905355624

Email: starosta@oravskajasenica.sk

Web: www.oravskajasenica.sk