Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Likavka

0

Obec Likavka

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.1.1990

IČO: 00315362

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421444300240

Email: obec@likavka.sk

Web: www.likavka.sk