Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Nadácia Renáty Zmajkovičovej

0

Nadácia Renáty Zmajkovičovej

Popis: Naša Nadácia RZ je nezisková organizácia, ktorá je a bude solidárna voči tým, ktorí podporu nadácie potrebujú a požiadajú o ňu. Hodnotový stupeň nadácie je zameraný na plnenie požiadaviek, ktoré sa stotožňujú s jej prioritami, pravidlami a princípmi, ktorými sa riadia a ktoré má zakotvené o svojich cieľoch a v poslaní.

Skrátený názov: Nadácia RZ

Dátum vzniku: 10.3.2011

IČO: 42185637

Ulica: Palisády 1

Mesto: Bratislava

PSČ: 81101

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0900000000

Email: info@nadacia-rz.sk

Web: www.nadacia-rz.sk

Dary(7)