Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Liga proti rakovine SR

0

Liga proti rakovine SR

Popis: Liga proti rakovine je občianske združenie, ktorého poslaním je znižovať bremeno rakoviny na Slovensku a poskytovať pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, a v troch kľúčových oblastiach: 1. psychosociálna pomoc a podpora onkologických pacientov a ich rodín 2. výchova, informovanosť a prevencia - snažíme sa zintenzívniť výchovu verejnosti smerom k zdraviu, zdrav.životnému štýlu a predchádzaniu onk.ochorení 3.podpora zdravot.zariadení, nemocníc, výskumných a klinických projektov

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 19.1.1990

IČO: 00641219

Ulica: Brestová 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 82102

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0252921735

Email: lpr@lpr.sk

Web: http://www.lpr.sk/

Výzvy(1)

Pomoc a podpora onkologických pacientov a ich rodín na Slovensku

Bremeno rakoviny je veľké. Zasahuje jednotlivcov, rodiny, celú spoločnosť. Našim cieľom je všetkými silami a prostriedkami znižovať dôsledky tohto ochorenia pre konkrétnych ľudí a ich rodiny, ale i pôsobiť v rámci spoločnosti tak, aby sme zvyšovali informovanosť o onkologickom ochorení, upozorňovali na potrebu zdravého životného štýlu a nevyhnutnosť prevencie, ktorá je najlepším krokom v boji proti rakovine. Každý dobrovoľný príspevok nám umožní pomôcť tým, ktorí bojujú s rakovinou. Ďakujeme.

0%