Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Nadácia Centra pre filantropiu

0

Nadácia Centra pre filantropiu

Popis:

Skrátený názov: NCPF

Dátum vzniku: 25.5.2012

IČO: 42262801

Ulica: Kozia 11

Mesto: Bratislava

PSČ: 81103

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 02 54644682

Email: cpf@changenet.sk

Web: www.cpf.sk

Výzvy(1)

Nadácia Centra pre filantropiu

Nadácia Centra pre filantropiu bola založená aby pomáhala rozvoju občianskeho aktivizmu, ochrane a tvorbe životného prostredia, ochrane a podpore zdravia a vzdelávania, rozvoju a podpore vedy či pomoci pri živelných pohromách.

0%