Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Hencovce

0

Obec Hencovce

Popis:

Skrátený názov: Obec Hencovce

Dátum vzniku: 1.7.1996

IČO: 35532319

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0574431598

Email: hencovce@mail.t-com.sk

Web: www.hencovce.sk