Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Karpatská nadácia

0

Karpatská nadácia

Popis:

Skrátený názov: KN

Dátum vzniku: 16.11.1994

IČO: 31995420

Ulica: Letná 27

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 05562211552

Email: info@karpatskanadacia.sk

Web: www.karpatskanadacia.sk

Výzvy(1)

Karpatská nadácia

Našou víziou je východné Slovensko – miesto, kde ľudia a organizácie prebrali zodpovednosť za seba, zlepšujú svoj život a svet okolo seba, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria budúcnosť.

0%