Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Karpatská nadácia

0

Karpatská nadácia

Popis:

Skrátený názov: KN

Dátum vzniku: 16.11.1994

IČO: 31995420

Ulica: Letná 27

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 05562211552

Email: info@karpatskanadacia.sk

Web: www.karpatskanadacia.sk

Výzvy(4)

Karpatská nadácia

Našou víziou je východné Slovensko – miesto, kde ľudia a organizácie prebrali zodpovednosť za seba, zlepšujú svoj život a svet okolo seba, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria budúcnosť.

0%

OZ Podaj ďalej

OZ Podaj ďalej je jednou z troch organizácií, ktoré sú podporované v rámci programu Bež so srdcom, ktorý realizuje Karpatská nadácia a Maratónsky klub v Košiciach ako súčasť Medzinárodného maratónu mieru.

0%

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - krajské stredisko Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jednou z troch organizácií, ktoré sú podporované v rámci programu Bež so srdcom. Bež so srdcom realizuje Karpatská nadácia a Maratónsky klub v Košiciach ako súčasť Medzinárodného maratónu mieru.

0%

Svetielko Pomoci, n.o.

Svetielko Pomoci, n.o. je jednou z troch organizácií, ktoré sú podporované v rámci programu Bež so srdcom. Bež so srdcom realizuje Karpatská nadácia a Maratónsky klub v Košiciach ako súčasť Medzinárodného maratónu mieru.

0%