Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil eduRoma

0

eduRoma

Popis: Občianske združenie eduRoma obhajuje ľudské práva rómskych detí z chudobných rodín, ktoré sú obeťami inštitucionalizovanej segregácie v školách. Spolu s rastúcim fenoménom segregácie je ambícia združenia ponúknuť odbornú, kvalifikovanú pomoc v desegregačných procesoch. Vzhľadom k tomu, že OZ eduRoma presadzuje koncept inkluzívneho vzdelávania, ako rómske, tak aj nerómske deti ako aj deti s rôznym druhom znevýhodnenia sú v centre jeho záujmu.

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.2.2013

IČO: 42265771

Ulica: Moyzesova 3

Mesto: Bratislava

PSČ: 811 05

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0948 136 076

Email: info@eduroma.sk

Web: www.eduroma.sk

Overenia(1)

Daniela Lališová

12.8.2014