Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Ako darovať 3% z dane?


Dobrovoľníci, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu poukázať až 3% z dane z príjmu (namiesto 2%).

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ o tom, že v predchádzajúcom roku odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, napr. aj do zahraničia – musí to byť právnická osoba - organizácia, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť fyzická osoba.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť organizácia, v prospech ktorej dobrovoľník vykonával dobrovoľnícku činnosť.

Dobrovoľník nemusí odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jednej organizácie - počet min. 40 hodín tak môže “vyskladať” z viacerých dobrovoľníckych aktivít, pričom z každej musí mať „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“.

Fyzické osoby „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ nemôžu vystavovať.

„Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ sa prikladá k daňovému priznaniu.

Projekt Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk umožňuje pomáhať aj priamo fyzickým osobám, takáto dobrovoľnícka práca, ak ju nesprostredkuje žiadna Vysielajúca organizácia, sa však medzi zákonom stanovených 40 hodín neráta.