Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
OVERENIE – Najčastejšie otázky


 1. 1.    Kto sú overovatelia?
 2. 2.    Ako funguje overovanie na stránke Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk?
 3. 3.    Prečo je dôležité nechať si overiť žiadosť?
 4. 4.    Kde zoženiem overovateľa?
 5. 5.    Ako sa môžem stať ja overovateľom?
 6. 6.    Ako môžem overiť žiadosť?
 7. 7.    Dokedy platí overenie?
 8. 8.    Môže overovateľ zrušiť overenie?
 9. 9.    Oslovil/a som overovateľa, ale nereaguje. Čo mám robiť?
 10. 10.  Ak nie sú dobrovoľník alebo žiadosť o pomoc overená, znamená to, že sú nedôveryhodní?

 

ODPOVEDE:


 1. 1.    Kto sú overovatelia?

Overovatelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré svojím menom garantujú pravdivosť údajov v žiadostiach o pomoc a ponukách dobrovoľníkov. Overovanie robia bezodplatne ako dobrovoľníci, neraz vo svojom voľnom čase. Ich služby preto nie sú nárokovateľné. Prevádzkovateľ garantuje, že identita overovateľa na portáli ĽudiaĽuďom.sk je totožná s jeho skutočnou identitou.

 

 1. 2.    Ako funguje overovanie na stránke Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk?

Pri tých, ktorí svoj pomoc ponúkajú – teda dobrovoľníkoch, overovateľ overí dobrovoľníka ako osobu (jeho identitu, informácie, ktoré o sebe píše v profile). Ak je jeho profil overený, všetky jeho ponuky na dobrovoľnícku činnosť už budú mať znak overenia, nemusí každú svoju ponuku na pomoc overovať.


Pri tých, ktorí pomoc hľadajú, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, sa neoveruje profil, ale jednotlivé žiadosti o pomoc dobrovoľníkov.

 

 1. 3.    Prečo je dôležité nechať si overiť žiadosť o pomoc?

Overovateľ potvrdí pravdivosť údajov v žiadosti, čo je dôležitý signál pre dobrovoľníkov, že vám môžu dôverovať. Vďaka overeniu sa žiadosť objavuje aj na hlavnej stránke Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk. Aj v informačných e-mailoch upozorňujeme dobrovoľníkov len na overené žiadosti.

 

 1. 4.    Kde zoženiem overovateľa?

Pozrite si Zoznam overovateľov na našej stránke. Skúste osloviť niektorého z nich, najmä ak overuje podobné žiadosti alebo ponuky ako je vaša, alebo ak ho poznáte. Môžete si zohnať aj vlastného dôveryhodného overovateľa, ktorý sa zaregistruje na ĽudiaĽuďom.sk a splní predpísané podmienky.

 

 1. 5.    Ako sa môžem stat overovateľom?

V prvom rade sa musíte zaregistrovať na ĽudiaĽuďom.sk a vytvoriť si profil overovateľa. Potom si môžete rovno zo stránky stiahnuť Žiadosť o validáciu. Tú alebo podpíšete zaručeným elektronickým podpisom, alebo si ju necháte overiť u notára alebo ju osobne donesiete prevádzkovateľovi. Až na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ aktivuje Váš profil overovateľa.

 

 1. 6.    Ako môžem overiť ponuku?

Musíte byť prihlásený/-á. Na stránke žiadosti či v profile dobrovoľníka nájdete možnosť Overiť ponuku. Táto možnosť sa zobrazuje len overovateľom. Keď na ňu kliknete, otvorí sa formulár overenia, do ktorého zapíšete text overenia a svoje odporúčanie dobrovoľníkom alebo žiadateľom.

 

 1. 7.    Dokedy platí overenie?

To záleží od overovateľa, ktorý pri každom overení nastavuje termín odkedy dokedy platí.

 

 1. 8.    Môže overovateľ zrušiť overenie?

Ak overovateľ nadobudne informácie, napríklad že sa radikálne zmenil stav, ktorý žiadateľ alebo dobrovoľník opisuje vo svojej žiadosti či ponuke, alebo že bol uvedený do omylu, je jeho povinnosťou overenie zrušiť, resp. ukončiť.

 

 1. 9.    Oslovil/a som overovateľa, ale nereaguje. Čo mám robiť?

Mnohí overovatelia robia túto činnosť vo svojom voľnom čase, často sú pracovne aj inak vyťažení a zaneprázdnení. Overovateľ navyše môže odmietnuť overiť vašu ponuku alebo žiadosť aj z dôvodu, že na to nemá kapacitu. V tom prípade sa pokúste nájsť si vlastného overovateľa, dôveryhodnú osobu vo vašom okolí, ktorá potvrdí pravdivosť vašej ponuky. Môžete vyskúšať osloviť napríklad vášho starostu či primátora.

 

 1. 10.  Ak nie sú dobrovoľník alebo žiadosť o pomoc overená, znamená to, že sú nedôveryhodní?

Nie. Ak by sa preukázala nepravdivosť žiadosti alebo údajov v profile dobrovoľníka, prevádzkovateľ by ich zakázal. Možno len žiadateľ zatiaľ nezohnal vhodného overovateľa.