Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Liga za duševné zdravie SR, o.z.

0

Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Popis:

Skrátený názov: LDZ SR

Dátum vzniku: 30.1.2001

IČO: 30785625

Ulica: Ševčenkova 21

Mesto: Bratislava

PSČ: 85101

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0263815592

Email: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

Web: www.dusevnezdravie.sk

Výzvy(1)

Liga za duševné zdravie

Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom.

0%

Dary(2)