Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Mesto Žiar nad Hronom

0

Mesto Žiar nad Hronom

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 24.11.1990

IČO: 00321125

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0456787120

Email: sekretariat@ziar.sk

Web: www.ziar.sk

Dary(1)