Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Jablonica

0

Obec Jablonica

Popis:

Skrátený názov: Obec Jablonica

Dátum vzniku: 1.1.1993

IČO: 00309583

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0948/0744333

Email: starosta@jablonica.net

Web: