Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Služba včasnej intervencie Košice

0

Služba včasnej intervencie Košice

Popis:

Skrátený názov: SVI

Dátum vzniku: 1.1.2017

IČO: 00696986

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0911142138

Email: svikosice@gmail.com

Web: http://www.dsskepm.sk/index.php/kto-sme