Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Zemianske Kostoľany

0

Obec Zemianske Kostoľany

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.1.2020

IČO: 00651001

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0465466181

Email: podatelna@zemianskekostolany.sk

Web: www.zemianskekostolany.sk