Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Konzultačné a informačné centrum ...

0

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

Popis:

Skrátený názov: KIC EDUKOS

Dátum vzniku: 13.7.2000

IČO: 37801848

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421911802485

Email: edukos@edukos.sk

Web: www.edukos.sk