Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Smolenice

0

Obec Smolenice

Popis:

Skrátený názov: OcÚ Smolenice

Dátum vzniku: 1.7.1973

IČO: 00312983

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0335571100

Email: smolenice@smolenice.com

Web: www.smolenice.com