Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Pribeta

0

Obec Pribeta

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.1.1990

IČO: 00306649

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421357693101

Email: starosta@pribeta.sk

Web: www.pribeta.sk