Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Trhovište

0

Obec Trhovište

Popis:

Skrátený názov: Obec Trhovište

Dátum vzniku: 1.1.1960

IČO: 00325899

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0918476697

Email: starostatrhoviste@centrum.sk

Web: www.trhoviste.sk