Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Biely Kostol

0

Obec Biely Kostol

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 1.3.1993

IČO: 31871461

Ulica: Pionierske námestie 18

Mesto: Biely Kostol

PSČ: 91934

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0911582082

Email: obec@bielykostol.sk

Web: www.bielykostol.sk