Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Mojmírovce

0

Obec Mojmírovce

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 6.9.1990

IČO: 00308269

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421905503828

Email: starosta@mojmirovce.sk

Web: www.mojmirovce.sk