Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Markovce

0

Obec Markovce

Popis:

Skrátený názov: Obec

Dátum vzniku: 30.9.2014

IČO: 325481

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 056/6496230

Email: ocumarkovce@minet.sk

Web: www markovce.sk